Acordo OrtográficoAcordo ortográfico pode (não) ser:

  • Acordo Ortográfico de 1911
  • Acordo Ortográfico de 1943
  • Acordo Ortográfico de 1945
  • Acordo Ortográfico de 1971
  • Acordo Ortográfico de 1990